Managementmodellen in beeld (in ontwikkeling)

Er zijn heel veel bekende en minder bekende managementmodellen in omloop.
Het is vaak behulpzaam als je die niet alleen herkent, maar ook correct kunt toepassen in de context.
Het is helemaal mooi als je van de bedenkers van deze managementmodellen een concreet beeld hebt.
Bijvoorbeeld door een video die je gezien hebt.
Daaraan wil deze pagina een bijdrage leveren.
Op DEZE site, of DEZE (met dank aan de auteurs), kun je meer lezen over de achtergronden van de meeste modellen.

De video’s hieronder zijn niet bedoeld om de modellen uit te leggen, maar om een indruk te krijgen van de mensen erachter.
Deze pagina is in ontwikkeling.
Als je suggesties hebt voor meer of betere/andere video’s, stuur dan een mail met een link naar video@ystarreveld.nl.

10 oorzaken van Weerstand (House of Control)  
3 Controlmechanismen van Ouchi https://www.youtube.com/watch?v=2kmterVco9A
4-beïnvloedingsstijlen  
5 Archetypes of Managementcontrol (Speklé)  
5 Leiderschapsstijlen van Robert R. Blake & Jane S. Mouton https://www.youtube.com/watch?v=k3zDhuTBEIY
6 Leiderschapsstijlen van Goleman  
6 W’s Van Ferrel  
7 S-Model Mc-Kinsey https://www.youtube.com/watch?v=E_0mTysQfbg
7-Krachtenmodel (Berenschot)  
8-stappen voor Verandering (Kotter) https://www.youtube.com/watch?v=1NKti9MyAAw
9 Teamrollen van Belbin https://www.youtube.com/watch?v=XPMN9N6NC7k
ABC-analyse  
ABCD-analyse  
ABELL-model  
Activity Based Costing  
ADL-matrix  
Agile  
Ansoff-model – Groeistrategieen  
Appreciative Inquiry  
Ashridge Missie Model  
Balanced Scorecard (David Norton) https://www.youtube.com/watch?v=RzIVSP7N7I4
Balanced Scorecard (Robert Kaplan) https://www.youtube.com/watch?v=SQPbiYqojm0
BCG-Matrix  
Behoeftepiramide van Maslow  
Benchmarking  
Bent u in control?  
Beyond Budgetting https://www.youtube.com/watch?v=WdZg0yi_5kU
Blue Ocean Strategy  
Bouwsteen automatisering  
Bureaucratische Organisatie (Weber)  
Business Case  
Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Modigliani & Miller)  
C-Curve (Van Oppen)  
COBIT 5  
Concurrentenanalyse  
Concurrentiestrategieen van Kotler https://www.youtube.com/watch?v=sR-qL7QdVZQ
Confrontatiematrix  
Contingentietheorie  
Contingentietheorie  
Cybernetisch Beheersmodel (Anthony)  
Deming Cirkel  
DESTEP-model  
Duivelsdriehoek  
Effectief Vergaderen  
Enterprise Risk Management (COSO)  
Externe analyse  
Financieel Hefboomeffect (M&M proposition I)  
Financiën  
FOETSJE-model  
Gantt Chart  
Generieke Concurrentiestrategieen van Porter https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o
Groeimodel Organisatiebeheersing; 5 niveaus van Control  
Handleiding Planning & Controlcyclus (House of Control)  
Hard & Soft Controls  
Harvard Business Review Srikant M. Datar https://youtu.be/iI1-K2nECTo
Human Relations Beweging (Mayo)  
Human Relations Management (Mary Follett)  
INK-model  
Inkoopproces in zeven stappen (A.J. Weele)  
Interne analyse  
ITIL, ASL en BISL  
Klantenpiramide van Curry  
Kleurendenken (De Caluwé en Vermaak) https://www.youtube.com/watch?v=ko0aqNYL0L4
Kritische Succesfactoren & Prestatie-indicatoren  
Kwaliteitseisen model (KEM)  
Lean Management   
Leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard  
Leiderschapsstijlen  
Lerende Organisatie (Peter Senge)  
Levers of Control (Robert Simons)

https://hbr.org/video/2226595893001/how-to-stresstest-your-strategy

Linking-Pin Structuur (Rensis Likert)  
Management By Walking Around  
Management Control Systems (Merchant)  
Mc-Kinsey matrix / MABA-model https://www.youtube.com/watch?v=dJfuP60xsGY
Mintzberg Strategies https://www.youtube.com/watch?v=_NRWtd_SiU8
Missie, Visie & Strategiemodel  
Management Accounting Charles T. Horngren https://youtu.be/F5tv6EA8kiM
Model van Organisatieverandering (Lewin)  
Motivatietheorie (Herzberg)  
Negenvlaksmodel (R. Maes)  
OSI-model  
Portfoliomanagement  
Portfoliomanagement (identificeren, categoriseren, prioriteren en balanceren)  
Prestatiemanagement  
Prince2  
Principal-Agency theorie  
Productlevenscyclus  
Raamwerk Risicomanagement  
Raamwerk voor Managers (Fayol)  
Robert Quinn (Model van de Concurrerende Waarden) https://www.youtube.com/watch?v=HeG4DikTl3Y
Roos van Leary  
RUP  
Scientific Management (Taylor)  
Scrum  
SFA-matrix  
Six Sigma  
Snelwegmatrix; vormen van inkoopsamenwerking (NEVI)  
Soorten strategieën  
Span of Control  
Spiraalmodel (Boehm)  
Stephen Covey (7 Eigenschappen voor Effectief Leiderschap) https://www.youtube.com/watch?v=jcTxpbRVIno
Stephen Covey (7 Eigenschappen voor Effectief Leiderschap) https://www.youtube.com/watch?v=7yMh2QNRc_M
Stratgie-ontwikkelmodel (House of Control)  
SWOT-analyse  
Theorie Z (Ouchi)  
Total Quality Management / Kwaliteitsmanagement  
Veranderkwadranten (Berenschot)  
Verandermatrix (Peter Camp)  
Vijf-krachtenmodel van Porter  
Waardeketen van Porter  
Waardestrategieen van Treacy & Wiersema  
Weerstand interventiestrategie (Kotter & Schlesinger)  
Work Breakdown Structure