Y-score

Misschien is de Y-score een soort graadmeter voor de staat van onze economie.

Hij bestaat uit een aantal indicatoren die door verschillende partijen worden bijgehouden.

Te weten:

  1. Werk.nl
  2. Autoscout.nl
  3. Funda.nl
  4. AEX.nl
  5. EURIBOR 1 jr

Hiervoor is gekozen, omdat deze gegevens openbaar en voor iedereen toegankelijk op internet worden gepubliceerd.
Het idee is dat als het goed gaat met de Nederlandse economie:

  1. Het aantal vacatures op werk.nl zal toenemen, een stijging is dus goed;
  2. Er meer nieuwe auto’s worden verkocht en er dus ook meer tweedehandse via autoscout.nl te koop zullen worden aangeboden, een stijging is dus goed;
  3. Er meer huizen via funda.nl verkocht worden, waardoor de doorlooptijd verkort wordt en er dus minder (en minder lang) te koop staan, een daling is dus goed;
  4. De productiewaarde zal toenemen, wat zich vertaalt in een stijgende AEX, een stijging is dus goed.
  5. Een dalende rente is over het algemeen goed voor de economie.

De Euribor tarieven (euribor-rates.eu) gelden als basistarief (maatstaf) voor allerlei andere renteproducten, zoals renteswaps, rentefutures, spaarrekeningen, leningen en hypotheken.
Rente in het algemeen is een maatstaf voor inflatie. Een klein beetje inflatie (<2%) is goed voor de economie.
Om inflatie te dempen kan de ECB de rente verhogen. Daardoor dalen de aandelenkoersen en de obligatiekoersen. Ook betalen bedrijven meer rente, waardoor winsten omlaag gaan, lonen dalen (lees: niet stijgen) en investeringen worden afgeremd.
In het algemeen is rentestijging dus slecht voor de ontwikkeling van de economie.
Eigenlijk is rentestijging zo’n beetje slecht voor alles, behalve voor de bestrijding van inflatie.

Hier worden deze indicatoren getoond als een voortschrijdend indexcijfer, die de stand van de huidige week vergelijkt met die van een jaar geleden.

Dus als bijv. de index van werk.nl deze week 110 is, dan is dat 10% hoger dan vorig jaar. Hieruit kan dus de ontwikkeling vergeleken met een jaar eerder worden afgeleid.

Ook de pijltjes hebben een betekenis. Een betekent een stijging ten opzichte van vorige week, een een daling.

De kleur van het pijltje geeft aan of die stijging/daling gunstig of ongunstig is (zie de punten 1 t/m 4 hierboven).

Groen is gunstig; rood is ongunstig

Zo geeft deze index dus twee ontwikkelingen in één figuur te zien; de ontwikkeling vergeleken met een jaar geleden en de ontwikkeling in één week tijd.

Als iemand andere, of betere indicatoren kent (die dan wel openbaar toegankelijk moeten zijn) of als iemand de redenering wil aanpassen en/of corrigeren, dan houden wij ons aanbevolen.