Y-score

Misschien is de Y-score een soort graadmeter voor de staat van onze economie.

Hij bestaat uit een aantal indicatoren die door verschillende partijen worden bijgehouden.

Te weten:

Werk.nl

Autoscout.nl

Funda.nl

AEX.nl

Hiervoor is gekozen, omdat deze gegevens openbaar en voor iedereen toegankelijk op internet worden gepubliceerd.

Het idee is dat als het goed gaat met de Nederlandse economie,

  1. het aantal vacatures op werk.nl zal toenemen, een stijging is dus goed;
  2. er meer nieuwe auto’s worden verkocht en er dus ook meer tweedehandse via autoscout.nl te koop zullen worden aangeboden, een stijging is dus goed;
  3. er meer huizen via funda.nl verkocht worden, waardoor de doorlooptijd verkort wordt en er dus minder (en minder lang) te koop staan, een daling is dus goed;
  4. de productiewaarde zal toenemen, wat zich vertaalt in een stijgende AEX, een stijging is dus goed.

Hier worden deze indicatoren getoond als een indexcijfer, die op 21-12-2020 op 100 is gezet.

Een betekent een groei ten opzichte van vorige week, een een daling.

Groen is gunstig; rood is ongunstig

Ter vergelijking en kalibratie zijn de standen van de genoemde indicatoren op die datum als volgt.

Indicator Stand per 21-12-2020 Index op 21-12-2020
Werk.nl 100.817 100
Autoscout.nl 244.393 100
Funda.nl 75.272 100
AEX.nl 619 100

Als iemand andere, of betere indicatoren kent (die dan wel openbaar toegankelijk moeten zijn) of als iemand de redenering wil aanpassen en/of corrigeren, dan houden wij ons aanbevolen.

Klik dan HIER voor een bericht.