Living is Learning

Er zijn heel veel bekende en minder bekende managementmodellen in omloop.
Het is vaak behulpzaam als je die niet alleen herkent, maar ook correct kunt toepassen in de context.
Het is helemaal mooi als je van de bedenkers van deze managementmodellen een concreet beeld hebt.
Bijvoorbeeld door een video die je gezien hebt.
Daaraan wil deze pagina een bijdrage leveren.
Op DEZE site, of DEZE (met dank aan de auteurs), kun je meer lezen over de achtergronden van de meeste modellen.

De video’s hieronder zijn niet bedoeld om de modellen uit te leggen, maar om een indruk te krijgen van de mensen erachter.
Deze pagina is in ontwikkeling.
Als je suggesties hebt voor meer of betere/andere video’s, stuur dan een mail met een link naar video@ystarreveld.nl.

10 oorzaken van Weerstand (House of Control)   
3 Controlmechanismen van Ouchi https://www.youtube.com/watch?v=2kmterVco9A 
4-beïnvloedingsstijlen   
5 Archetypes of Managementcontrol (Speklé)   
5 Leiderschapsstijlen van Robert R. Blake & Jane S. Mouton https://www.youtube.com/watch?v=k3zDhuTBEIY 
6 Leiderschapsstijlen van Goleman   
6 W’s Van Ferrel   
7 S-Model Mc-Kinsey https://www.youtube.com/watch?v=E_0mTysQfbg 
7-Krachtenmodel (Berenschot)   
8-stappen voor Verandering (Kotter) https://www.youtube.com/watch?v=1NKti9MyAAw 
9 Teamrollen van Belbin https://www.youtube.com/watch?v=XPMN9N6NC7k 
ABC-analyse   
ABCD-analyse   
ABELL-model   
Activity Based Costing   
ADL-matrix   
Agile   
Ansoff-model – Groeistrategieen   
Appreciative Inquiry   
Ashridge Missie Model   
Balanced Scorecard (David Norton) https://www.youtube.com/watch?v=RzIVSP7N7I4 
Balanced Scorecard (Robert Kaplan) https://www.youtube.com/watch?v=SQPbiYqojm0 
BCG-Matrix   
Behoeftepiramide van Maslow   
Benchmarking   
Bent u in control?   
Beyond Budgetting https://www.youtube.com/watch?v=WdZg0yi_5kU 
Blue Ocean Strategy   
Bouwsteen automatisering   
Bureaucratische Organisatie (Weber)   
Business Case   
Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Modigliani & Miller)   
C-Curve (Van Oppen)   
COBIT 5   
Concurrentenanalyse   
Concurrentiestrategieen van Kotler https://www.youtube.com/watch?v=sR-qL7QdVZQ 
Confrontatiematrix   
Contingentietheorie   
Contingentietheorie   
Cybernetisch Beheersmodel (Anthony)   
Deming Cirkel   
DESTEP-model   
Duivelsdriehoek   
Effectief Vergaderen   
Enterprise Risk Management (COSO)   
Externe analyse   
Financieel Hefboomeffect (M&M proposition I)   
Financiën   
FOETSJE-model   
Gantt Chart   
Generieke Concurrentiestrategieen van Porter https://www.youtube.com/watch?v=0iIh5YYDR2o 
Groeimodel Organisatiebeheersing; 5 niveaus van Control   
Handleiding Planning & Controlcyclus (House of Control)   
Hard & Soft Controls   
Harvard Business Review Srikant M. Datar https://youtu.be/iI1-K2nECTo 
Human Relations Beweging (Mayo)   
Human Relations Management (Mary Follett)   
INK-model   
Inkoopproces in zeven stappen (A.J. Weele)   
Interne analyse   
ITIL, ASL en BISL   
Klantenpiramide van Curry   
Kleurendenken (De Caluwé en Vermaak) https://www.youtube.com/watch?v=ko0aqNYL0L4 
Kritische Succesfactoren & Prestatie-indicatoren   
Kwaliteitseisen model (KEM)   
Lean Management    
Leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard   
Leiderschapsstijlen   
Lerende Organisatie (Peter Senge)   
Levers of Control (Robert Simons) https://hbr.org/video/2226595893001/how-to-stresstest-your-strategy 
Linking-Pin Structuur (Rensis Likert)   
Management By Walking Around   
Management Control Systems (Merchant)   
Mc-Kinsey matrix / MABA-model https://www.youtube.com/watch?v=dJfuP60xsGY 
Mintzberg Strategies https://www.youtube.com/watch?v=_NRWtd_SiU8 
Missie, Visie & Strategiemodel   
Management Accounting Charles T. Horngren https://youtu.be/F5tv6EA8kiM 
Model van Organisatieverandering (Lewin)   
Motivatietheorie (Herzberg)   
Negenvlaksmodel (R. Maes)   
OSI-model   
Portfoliomanagement   
Portfoliomanagement (identificeren, categoriseren, prioriteren en balanceren)   
Prestatiemanagement   
Prince2   
Principal-Agency theorie   
Productlevenscyclus   
Raamwerk Risicomanagement   
Raamwerk voor Managers (Fayol)   
Robert Quinn (Model van de Concurrerende Waarden) https://www.youtube.com/watch?v=HeG4DikTl3Y 
Roos van Leary   
RUP   
Scientific Management (Taylor)   
Scrum   
SFA-matrix   
Six Sigma   
Snelwegmatrix; vormen van inkoopsamenwerking (NEVI)   
Soorten strategieën   
Span of Control   
Spiraalmodel (Boehm)   
Stephen Covey (7 Eigenschappen voor Effectief Leiderschap) https://www.youtube.com/watch?v=jcTxpbRVIno 
Stephen Covey (7 Eigenschappen voor Effectief Leiderschap) https://www.youtube.com/watch?v=7yMh2QNRc_M 
Stratgie-ontwikkelmodel (House of Control)   
SWOT-analyse   
Theorie Z (Ouchi)   
Total Quality Management / Kwaliteitsmanagement   
Veranderkwadranten (Berenschot)   
Verandermatrix (Peter Camp)   
Vijf-krachtenmodel van Porter   
Waardeketen van Porter   
Waardestrategieen van Treacy & Wiersema   
Weerstand interventiestrategie (Kotter & Schlesinger)   
Work Breakdown Structure