Living is Learning

Het narekenen van een salarisstrookje is voor de meeste mensen een onmogelijke opgave.
In bijna alle bedrijven is de salarisadministrateur de enige die dat kan.
Natuurlijk zijn ze allemaal uiterst behulpzaam en volstrekt te goeder trouw.
Niettemin kloppen verreweg de meeste salarisstrookjes niet (helemaal).
Volgens de OV-krant Metro klopte in 2017 1 op de 5 loonstrookjes.
Oorzaken? Foute verwerking en veel te ingewikkeld.
Maar wat geeft dat? Er is toch niemand die het na kan rekenen…
Ga er maar aan staan.

Toch is het helemaal niet zo moeilijk. Als je het even door hebt, is het eigenlijk een fluitje van een cent.
Hieronder vind je een korte cursus in drie delen om zelf een elementaire salarisberekening te kunnen maken.
Als je op één van de knoppen drukt, krijg je een video te zien waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe het werkt.
We hebben het zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat iedereen het kan begrijpen.
Het gaat om de grote lijnen die we zo duidelijk mogelijk willen neerzetten en daarom hebben we allerlei kleine details weggelaten.
Die zijn er veel, want volgens HR-kiosk.nl zijn er in 2021 maar liefst 1.100 CAO’s in Nederland.
Ook zijn er in 2015 270 pensioenfondsen in Nederland; dat waren er in 1992 maar liefst 1.122 (Bron: AON)!

We hebben de cursus in drie delen afzonderlijk op video gezet, zodat je ze net zo vaak kunt bekijken als nodig is.

N.B. de filmpjes hebben betrekking op de editie 2016; maar ze werken in principe in 2021 nog steeds op dezelfde manier.


De cursus is gebaseerd op het Handboek Loonheffingen 2020 van de belastingdienst, dat in 15 stappen precies aangeeft wat je moet doen om een complete salarisadministratie uit te voeren.
De Witte maand tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen 2020 geeft precies aan hoe de loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden berekend.
De voorbeelden die in de drie afleveringen worden behandeld vind je hier.
De uitwerkingen van die voorbeelden, compleet met toelichting, volgen later.
Ten slotte kun je het beste dit sjabloon 2020 in pdf downloaden en 10 x afdrukken, zodat je de nodige oefeningen kunt uitvoeren. Of je kunt sjabloon 2020 in xlsx downloaden.
Het is overigens ontleend aan blz. 94-96 van het handboek.

Deel I legt de grondbeginselen uit, zoals de berekeningssystematiek en het gebruik van de verschillende tabellen; onder andere hoe je de witte tabel voor de loonheffing gebruikt.
Deel II laat zien hoe je zaken als auto van de zaak kunt berekenen en premies werknemersverzekeringen.
Ook wordt hier duidelijk wat begrippen als maximum premiegrondslag en uniform loonbegrip inhouden.
Deel III laat zien hoe je zelf de pensioenpremie kunt berekenen en hoe verschillende subsidies voor oudere werknemers en Wajong in de salarisberekening verwerkt moeten worden.
We gaan even voorbij aan de zgn. werkkostenregeling, omdat die niet direct van invloed is op een individuele werknemer.

Loon- en loonkostenberekening deel I

Loon- en loonkostenberekening deel II

Loon- en loonkostenberekening deel III

HIER kun je een gratis Demo versie downloaden van Logisal, waarmee je een salarisadministratiepakket kunt oefenen.

HIER vind je het salarispakket van Loon.nl, dat ook gratis 60 dagen kan worden gebruikt.

HIER (Visma/RAET) en HIER (ADP) kun je online loonstrookjes berekenen.

Veel plezier met de cursus Elementaire salarisberekening; weer zo’n handig product van Starreveld International.