Living is Learning

De budgetteringstechniek die bekend is geworden onder de naam Percentage of Sales is ontwikkeld door Alan C. Shapiro.

Percentage of Sales integreert het gebruik van kengetallen in budgetteren.

In feite zijn allerlei andere budgetteringstechnieken een variant hierop.

In de kern is Percentage of Sales gericht op de vraag hoeveel extra vermogen een bedrijf moet aantrekken om geplande of verwachte omzetgroei te kunnen realiseren.

Percentage of Sales geeft ook een antwoord op de vraag hoeveel de omzetgroei maximaal zou kunnen zijn zonder dat een bedrijf extra vermogen moet aantrekken.

De basisgedachte is dat de meeste onderdelen van een balans, resultatenrekening en cash flow statement kunnen worden uitgedrukt in een percentage van de omzet.

De nuance hierbij is dat op lange termijn eigenlijk alles variabel is, zeker bij grotere bedrijven.

Op kortere termijn en bij kleinere bedrijven zijn zaken als materiële activa en lang vreemd vermogen niet zomaar te veranderen; dat is immers de aard van vaste activa en passiva.

Klik HIER als je meer wilt weten over Percentage of Sales.

Meer voorbeelden

HIER kun je nog een voorbeeld downloaden van de Percentage of Sales methode; inclusief uitwerkingen en berekeningen.

HIER kun je het bijbehorende Excel bestand downloaden.

Klik HIER voor de instructievideo.